Seuroille

Keräyssäännöt

1. Kunniakierrokselle osallistuva kerääjä hankkii tukijoita, jotka suorittavat tukimaksun. Tukijoiden lukumäärällä ei ole ylärajaa.

2. Osallistua voi kuka tahansa kuntoilemalla yhden tunnin aikana niin pitkän matkan kunniakierros-reitillä kuin haluaa. Kerääjän ei ole kuitenkaan välttämätöntä osallistua KK- tapahtumaan.

3. Tukija maksaa sopimansa summan jokaiselta kierrokselta tai sovitun kertamaksun. Suositeltu minimi summa on 15 euroa (virallinen alaraja on 5 euroa).

4. Käteismaksuja ei saa kerätä.

5. Laskutustiedot kerätään keräyslomakkeille tai älypuhelimella käyttäen Kunniakierros-applikaatiota. Seurat tallentavat tiedot laskutusjärjestelmään ja hallinnoivat laskutusta.

6. Kertamaksujen paperi- ja sähköpostilaskut voi toimittaa tukijoille halutussa aikataulussa. Kierrosmaksujen laskut voi toimittaa eteenpäin tapahtuman jälkeen.

7. Kierrosmäärässä lasketaan täydeksi myös aloitettu kierros.

8. Kunniakierroksen järjestäjinä voivat toimia vain Suomen Urheiluliiton jäsenseurat, kukin itsenäisenä keräysyksikkönä.

9. Keräyksen yhteydessä on kiellettyä järjestää arpajaiset tai muu toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto.

10. On kiellettyä järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään.

Keräyslupa

Manner-Suomi
Keräysluvan saaja Suomen Urheiluliitto ry ja toimeenpanijat Suomen Urheiluliiton jäsenseurat. Luvan myöntänyt Poliisihallitus 28.1.2021, lupanumero RA/2021/90, keräysaika 1.3.–31.12.2022, toimeenpanoalue koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Ahvenanmaa
Lupa ÅLR 2021/10604, luvan myöntänyt Ålands landskapsregering 15.12.2021, keräysaika 1.3.–31.12.2022, keräysalue Ahvenanmaa.

Kerättävät varat käytetään vuoden 2022 aikana lasten ja nuorten yleisurheilutoiminnan järjestämiseen seuroissa, piireissä ja Suomen Urheiluliitossa.